You are here

Wettelijke vermeldingen

Site uitgegeven, gepubliceerd en gehost door: 
SPIE Operations
Human Ressources Development Department

Campus Saint-Christophe – Europa 
10 avenue de l'Entreprise
95863 Cergy-Pontoise Cedex
RCS: 399 258 755 RCS Pontoise 
Maatschappelijk kapitaal: 133.337.224,54 euro

SPIE heeft deze site gecreëerd ter informatie van de internetgebruikers die er gebruik van maken. Gebruikmaking van de website van SPIE betekent integrale en onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de internetgebruikers.
De gebruikers moeten al deze bepalingen naleven en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden elke keer raadplegen als ze van de site gebruik maken.
Deze site wordt als dienst aangeboden aan de bezoekers. SPIE behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving de inhoud te allen tijde en voor elk doeleinde in te trekken, te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud van de pagina's is beschermd door het auteursrecht. U heeft het recht passages van de site op een harde schijf te downloaden en deze af te drukken voor eigen gebruik. U heeft ook het recht gedownloade passages te kopiëren voor derden, op voorwaarde dat dit niet voor commerciële doeleinden is.

Reproductie in welke vorm dan ook van de gehele of gedeeltelijke inhoud is echter slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van de inhoud van de site mag op welke wijze dan ook in een andere website, zoeksysteem, publicatie of ander werk, hetzij op papier, elektronisch of anderszins, worden gekopieerd, ingevoegd of opgeslagen. Om misverstanden te voorkomen is framen van deze site of delen daarvan verboden tenzij uitdrukkelijk toegestaan.

SPIE spant zich in om deze site up-to-date te houden met exacte gegevens, maar kan niet garanderen dat de gegevens exact, up-to-date of volledig zijn. SPIE is niet verantwoordelijk in geval van eventuele schade of letsel in verband met het gebruik van de site, voor problemen met toegang tot de site of voor de credits voor informatie op de site.

De documenten en informatie op deze site worden uitsluitend bij wijze van service aangeboden en vormen geen officiële versie van de documenten die SPIE publiceert om te voldoen aan regelgeving inzake met name ondernemingen, effecten of financiële diensten. Bovendien kan niet worden gegarandeerd dat de website de meest up-to-date bron is voor informatie over de onderneming.

De documenten die op de computer worden gedownload en weergegeven kunnen worden gewijzigd of onvolledig zijn als gevolg van internetprogramma's of problemen met de verzending.

Deze site kan links bevatten of naar andere sites verwijzen. SPIE geeft geen enkele garantie met betrekking tot de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd; de onderneming is niet aansprakelijk als deze onjuist, niet up-to-date of onvolledig is, noch voor schade of letsel als de inhoud onjuist, niet up-to-date of onvolledig is.

De links naar andere sites worden uitsluitend verschaft ter informatie voor de gebruikers van deze.

Merken, dienstmerken, handelsnamen, beeldmerken en producten die op de site worden gepubliceerd zijn internationaal beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPIE is elk gebruik van deze merken verboden, behalve met het oogmerk om de producten of diensten van de onderneming te identificeren.

Berichten die naar deze site of anderszins per e-mail naar SPIE worden verzonden zijn niet vertrouwelijk en SPIE kan deze vrijelijk reproduceren, publiceren of op enige andere wijze en voor elk doeleinde gebruiken.

De afzender van een bericht naar deze site of anderszins aan SPIE is verantwoordelijk voor de inhoud en de gegevens die daarin staan. Dit geldt met name nauwkeurigheid ervan.

Deze site wordt als dienst aangeboden aan de bezoekers. SPIE behoudt zich het recht voor om de inhoud elk moment en voor elk doeleinde zonder enige kennisgeving in te trekken, te wijzigen of aan te vullen.

© SPIE - 2014

Thank you for waiting while sending your application. This step may take a few minutes.