You are here

Teamgeest ontwikkelen

Een team van 4 technici en 2 managers loopt voor een openluchtinfrastructuur

Werken bij SPIE betekent opgenomen worden in een hecht team waarin de bereidheid tot luisteren en delen bijdraagt aan een goede werksfeer in de onderneming.  In de diverse functiegerelateerde clubs kunnen de teams van verschillende dochterondernemingen hun expertise en kennis over de ontwikkelingen in hun vakgebied en de markten uitwisselen. Deze ontmoetingen sporen iedereen aan de horizon te verbreden en zich te ontplooien en zijn persoonlijk als professioneel verrijkend. Deelname kan u helpen bij uw plannen voor loopbaanontwikkeling binnen de onderneming.

In juli 2018 kondigde SPIE het succes aan van haar plan voor aandeelhouderschap van werknemers Share for You 2018. Meer dan 6.000 werknemers maakten gebruik van het aanbod en er werden 1.471.793 nieuwe aandelen uitgegeven, wat een inbreng vertegenwoordigt van 21 miljoen euro. Als gevolg hiervan bedroeg het totale aantal SPIE-aandelen op 31 december 2018 1.555.547.949.

En omdat we altijd samen sterker staan, stimuleren we solidariteit en onderlinge hulp tussen de afdelingen. Zo gaan wij ook te werk als we inschrijven op een aanbesteding.   Wij brengen de competenties uit verschillende vakgebieden, dochterondernemingen en afdelingen samen om een totaalaanbod op te zetten, toegesneden op de behoeften van de klant. Collectief denken werkt aan twee kanten vruchten af, zowel voor de medewerkers als voor de ontwikkeling van de Groep.

Thank you for waiting while sending your application. This step may take a few minutes.