You are here

SPIE in een minuut

Als onafhankelijke Europese leider van multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie begeleidt SPIE haar klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van energie-efficiënte en milieuverantwoorde installaties.

 

De Groep concentreert haar ontwikkeling rond vier topgebieden:

  • Mechanical and Electrical Services (34% van de geconsolideerde productie voor het boekjaar 2018) dekt de installatie en verbetering van mechanische, elektrische en verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingssystemen 

  • Information & Communications Technology Services (20% van de geconsolideerde productie voor het boekjaar 2018) dekt de installatie, verbetering en ondersteuning in het beheer en onderhoud van stem-, gegevens- en beeldcommunicatiesystemen 

  • Technical Facility Management (28% van de geconsolideerde productie op 31 december 2018) dekt het technische beheer van installaties en de nodige diensten voor hun functioneren 

  • Transmission & Distribution (18% van de geconsolideerde productie op 31 december 2018).

 

De Groep concentreert haar ontwikkeling en aanbod op vier markten:

  • « Smart city »: (36% van de geconsolideerde productie voor het boekjaar 2018) dekt de 'intelligente' inrichting van steden, in het bijzonder op het gebied van infrastructuren voor communicatie, mobiliteit, collectieve voorzieningen en veiligheid

  • « e-fficient buildings »: (19% van de geconsolideerde productie voor het boekjaar 2018) dekt een aanbod van diensten en energetische prestaties, van het ontwerp tot de exploitatie en het onderhoud van gebouwen met laag stroomverbruik

  • « Energies »: (28% van de geconsolideerde productie voor het boekjaar 2018) dekt de diensten van de Groep op energiegebied, in het bijzonder nucleaire energie en duurzame energiebronnen, maar ook aardolie-gas

  • « Industry services »(17% van de geconsolideerde productie voor het boekjaar 2018) dekt de verschillende gebieden van diensten aan de industrie.

 

Ondersteuning van het beheer van de activa van onze klanten gedurende hun levenscyclus

De door de Groep aangeboden diensten dekken de totale levenscyclus van de installaties van haar klanten, van het ontwerp en de installatie (new facilities services, ongeveer 17% van de geconsolideerde productie van de Groep in het boekjaar 2018) tot aan ondersteuning in de exploitatie, het onderhoud en de modificatie (asset support services, ongeveer 83% van de geconsolideerde productie van de Groep in het boekjaar 2018).

 

Met meer dan 46.400 werknemers en een sterke verankering op lokaal niveau heeft SPIE in 2018 een geconsolideerde productie van 6,7 miljard euro en een geconsolideerde EBITA van 400 miljoen euro verwezenlijkt.

 

Onze acties in onze bijdrage aan een duurzame wereld op lange termijn zijn geleid door drie fundamentele waarden: prestaties, nabijheid en verantwoordelijkheid. Ons credo: een gezamenlijke ambitie.

 

Meer informatie over de SPIE Groep: www.spie.com

Thank you for waiting while sending your application. This step may take a few minutes.