You are here

Een wereld vol diversiteit

Onze verschillen zijn even zovele kansen om ons competentiegebied te vergroten. Deze overtuiging dragen wij uit via sterke toezeggingen ten gunste van de diversiteit.

Zo garanderen wij gelijke behandeling en kansen tijdens de werving en gedurende de hele loopbaan van onze medewerkers. Daarnaast veroordelen wij elke vorm van discriminatie.

Niet alleen woorden, maar ook daden: sinds 2008 verspreiden wij ons diversiteitscharter en de commissie diversiteit van SPIE met vertegenwoordigers van elk filiaal komt regelmatig bijeen. Hun activiteiten concentreren zich rond  :

  • de vergroting van de professionele gelijkheid tussen man en vrouw; 
  • verbetering van de arbeidskansen voor mindervalide werknemers;
  • een harmonische spreiding van de werkgelegenheid over de verschillende generaties;
  • banen voor mensen van diverse achtergrond en afkomst.

 

SPIE Diversity charter

Download het Diversiteitscharter van SPIE

Thank you for waiting while sending your application. This step may take a few minutes.